Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)wybrany kandydat: Marta Piotrowska, Trzciniec
-, -
-, -
 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki.

stanowisko:

Rehabilitant dzieci metodą VOJTY

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
termin składania dokumentów: 29 września 2021  12:00

wybrany kandydat: Dorota Dworzecka, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe określone dla stanowiska ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków.
Pani Dorota Dworzecka posiada wymagane wykształcenie i staż pracy w księgowości oraz umiejętności zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku. Kandydatka udzieliła odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Doroty Dworzeckiej, wysoki poziom wiedzy merytorycznej, jej cechy charakteru oraz kultura osobista pozwalają sądzić, iż jest odpowiednim kandydatem na stanowisko ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków.

stanowisko:

Referent ds. poboru i rozliczeń księgowych wody i ścieków

miejsce pracy: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 24 września 2021  12:00

wybrany kandydat: Renata Jendrzejewska, Grubno 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymagane kryteria wyznaczone dla stanowiska bibliotekarza. Pani Renata Jendrzejewska posiada odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności aby w prawidłowy sposób wykonywać powierzone obowiązki. Kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, wykazując się znajomością zagadnień. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pani Renaty Jendrzejewskie, jej cechy charakteru, oraz jej wiedza merytoryczna pozwalają sądzić, iż jest odpowiednim kandydatem na w/w stanowisko.

stanowisko:

Bibliotekarz

miejsce pracy: Kokocko 32(budynek szkoły)
termin składania dokumentów: 23 sierpnia 2021  16:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)