zamówienie na:

Usługi koparko-ładowarką

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO
nr sprawy: GK.271.6.2020.MG
wartość: poniżej 30.000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  11:45
wynik postępowania: Wybrana oferta: AUTO-ALFA Adrianna Drążkowska, Żygląd 8, 86-221 Papowo Biskupie  
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (417kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (443kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia:

1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko-ładowarką przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław.

2)Orientacyjna ilość godzin pracy: ok. 2000 godzin w okresie trwania zamówienia.

3)Szczegółowy opis zamówienia KOPARKO-ŁADOWARKA:
a. wykonywanie zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich i na paletach, roboty ziemne,
b.wykonywanie zadań  przy awariach drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnej.

4)Wymagania dotyczące koparko –ładowarki:
a.moc  - co najmniej 85 KM,
b.pojemność łyżki podstawowej szerokości 60cm – powyżej 0,2m3,
c.głębokość kopania – powyżej 5m,
d.pojemność łyżki ładowarki – minimum 1,0 m3,
e.wysokość załadunku – powyżej 3m,
f.widły do przewożenia palet,
g.konieczne posiadanie łyżki do wąskich wykopów  i do skarpowania,
h.konieczne jest dopuszczenie do poruszania się koparko-ładowarki po drogach publicznych,
i.konieczne jest, aby łyżka ładowarki była wielofunkcyjna (kopanie, spychanie, rozścielanie, wyrównywanie, przewóz materiałów), bez konieczności wymiany osprzętu.

5)Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.


Pozostałe szczegóły dotyczące postępowania zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

metryczka

metryczka


Opublikował: Marek Gesing (18 grudnia 2020, 09:20:56)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (29 grudnia 2020, 13:46:31)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 99