zamówienie na:

„Budowa i rozbudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Unisław”

zamawiający: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IF.ZO.1.2021
wartość: poniżej kwoty 130 000 złotych
termin składania ofert: 3 marca 2021  10:00