Uchwała nr XX/167/12Rady Gminy Unisławz dnia 24 maja 2012w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Unisław na lata 2012-2032”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. w związku z uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” (M.P. Nr 50, poz. 735 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 481).

Uchwała nr XX/167/12
Rady Gminy Unisław
z dnia 24 maja 2012


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Unisław na lata 2012-2032”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. w związku z uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” (M.P. Nr 50, poz. 735 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 481).


POSTAĆ DOKUMENTU - plik do pobrania:

Treść uchwały (23kB) pdf
Załącznik do uchwały. (773kB) pdf


metryczka


Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 czerwca 2012, 14:58:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415