Uchwała nr XXIII/193/20RADY GMINY UNISŁAWz dnia 11 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.l, art. 243 ust.l, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398)

Uchwała nr XXIII/193/20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 11 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.l, art. 243 ust.l, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (21 grudnia 2020, 09:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70