Uchwała nr XXIV/202/20RADY GMINY UNISŁAWz dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2021 – 2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 r. poz.713 i 1378), art. 226-228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXIV/202/20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2021 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 r. poz.713 i 1378), art. 226-228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1))


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały (3398kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (19 stycznia 2021, 13:44:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42