Uchwała nr XXIV/203/20RADY GMINY UNISŁAWz dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020.713 i 1378); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) )oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Z 2020 r.,poz.1856)

Uchwała nr XXIV/203/20
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020.713 i 1378); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) )oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Z 2020 r.,poz.1856)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały (1488kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (19 stycznia 2021, 13:46:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66