Uchwała nr XXV/204/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 23 marca 2021w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2019 – 2021 za 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. )) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm. ))

Uchwała nr XXV/204/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 marca 2021


w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2019 – 2021 za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. )) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm. ))


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (3009kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (138kB) word

Załącznik do uchwały - do odczytu (138kB) word

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (26 marca 2021, 13:14:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37