Uchwała nr XXV/205/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 23 marca 2021w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z późń. zm. )) art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)

Uchwała nr XXV/205/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 marca 2021


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z późń. zm. )) art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (2594kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (32kB) word

Załącznik do uchwały - do odczytu (106kB) word

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (26 marca 2021, 13:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35