Uchwała nr XXV/207/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 23 marca 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm1))

Uchwała nr XXV/207/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 marca 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm1))


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (5540kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (34kB) word

Załącznik nr 1 (124kB) pdf

Załącznik nr 2 (137kB) pdf

Załącznik nr 3 (125kB) pdf

Załącznik nr 4 (124kB) pdf

Załącznik nr 5 (139kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (26 marca 2021, 13:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43