Uchwała nr XXV/208/21 RADY GMINY UNISŁAWz dnia 23 marca 2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na dofinansowanie nierentownych połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiegoNa podstawie art. 7 ust 1 pkt 4, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz. 713 i 1378); art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021 r. poz.305 )

Uchwała nr XXV/208/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 marca 2021


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na dofinansowanie nierentownych połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 4, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz. 713 i 1378); art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021 r. poz.305 )


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (397kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (26kB) word

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (26 marca 2021, 13:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40