Uchwała nr XXV/209/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 23 marca 2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na realizacje zadania pn.: „Ścieżki rowerowe w powiecie Chełmińskim” Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378); art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305)

Uchwała nr XXV/209/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 marca 2021


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na realizacje zadania pn.: „Ścieżki rowerowe w powiecie Chełmińskim”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 i 1378); art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (360kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (26kB) word

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (26 marca 2021, 13:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37