Uchwała nr XXV/210/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 23 marca 2021w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Drugim Dziennym Domu Pobytu Seniora w UnisławiuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2020.1876 i 2369)

Uchwała nr XXV/210/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 marca 2021


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Drugim Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2020.1876 i 2369)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (1135kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu (23kB) word
Załącznik do uchwały - do odczytu (26kB) word

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (26 marca 2021, 13:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39