Zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Unisław w dniu 23 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie 16:00, Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad.pdf (765kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2019-2021 za 2020 rok.docx (23kB) word
1a. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Unisław.doc (138kB) word

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisłąw na rok 2021.doc (33kB) word
2a. Program zwierzęta na 2021 r..doc (107kB) word

3. Projekt uchwały wsprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.doc (38kB) word

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..docx (32kB) word
4a. Załącznik nr 1.pdf (115kB) pdf
4b. Załącznik nr 2.pdf (131kB) pdf
4c. Załącznik nr 3.pdf (125kB) pdf
4d. Załącznik nr 4.pdf (124kB) pdf
4e. Załącznik nr 5.pdf (139kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na dofinansowanie nierentownych połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego.docx (26kB) word

6. Projekt uchwły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na realizacje zadania pn Ścieżki rowerowe w powiecie Chełmińskim.docx (26kB) word

7. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Drugim Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu.docx (24kB) word
7a. Załącznik nr 1 do Uchwały-odpłatność Drugi DDP.docx (22kB) word

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Unisław a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi MOF Torunia.rtf (123kB) plik
8a. Porozumienie MOF Torunia.pdf (313kB) pdf

9. Projeky uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.rtf (45kB) plik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (16 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Janus (16 marca 2021, 14:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102