Dane skrzynki ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Unisław uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP.

Adres skrytki to: /UGUnislaw/SkrytkaESP

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Gminy Unisław akceptuje formaty poczty elektronicznej ewentualnie z załącznikami w formatach wymienionych ww. Rozporządzeniu. Do kodowania i szyfrowania informacji stosuje się formaty danych wymienione w załączniku 2 do ww. Rozporządzenia. 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:DOC, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, RAR.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Funkcjonalności ESP:

 • generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
 • archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
 • udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez Internet (przeglądarka internetowa),
 • przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
 • formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
 • skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
 • przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
 • obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
 • automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
 • bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – założenie i posiadanie konta jest bezpłatne
______________________________________________________________________________

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

______________________________________________________________________________

metryczka


Wytworzył: Sławomir Gołębiewski (25 października 2010)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (29 października 2010, 11:10:46)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (12 września 2014, 11:15:29)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9919