Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław

STUDIUMUWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY UNISŁAWjako Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr V/23/11 Rady Gminy Unisław z dnia 15 lutego 2011r.POSTAĆ DOKUMENTU - pliki do pobrania:UNISŁAW, wrzesień 2010 [...]

Informacja

UCHWALA Nr V/35/2007Rady Gminy Unisławz dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław. Postać dokumentu: plik do pobrania   [...]

metryczka