Strategia Rozwoju Gminy Unisław

Strategia Rozwoju Gminy Unisław

Strategia Rozwoju Gminy Unisław - stan na 16 października 2018 r.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Strategia Rozwoju Gminy Unisław - stan na 2000 r.

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY UNISŁAW      Gmina Unisław posiada szczegółowy Plan Strategiczny Rozwoju. Jest to obszerny dokument stworzony w oparciu o ramy formalnoprawne, dokumenty rządowe oraz wymagania wynikające z [...]

metryczka